Velikonoce jsou největšími křesťanskými svátky všech věřících. Bohužel, letos bez společné modlitby a svaté mše.  Ale náš farní kostel je i přesto pietně vyzdoben a každý den se může každý farník  individuálně pomodlit u jeho Božího hrobu.