Svatý týden před Velikonocemi začíná Květnou nedělí a končí Velikonoční nedělí neboli Božím hodem velikonočním. Během týdne slavíme tzv. Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredou středu, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu. Poté následují dva svátky velikonoční, které se slaví v neděli a pondělí.

Na začátku Svatého týdne, tedy týdne bezprostředně ústícího do Velikonoc, kdy si připomínáme Kristovo utrpení, stojí Květná neděle, která se vyznačuje tím, že si věřící do kostela přinesou kočičky, které nám otec Adam posvětil. Připomínají nám tak Ježíšův vjezd do Jeruzaléma a to, že ho lidé vítali máváním zelených ratolestí.

Ve středu po mši svaté budeme zdobit ve farním kostele Boží hrob a Getsemanskou zahradu; na Velký pátek v 9:00 hod. půjde obcí průvod Křížové cesty.