Blíží se konec roku 2019, a tak, jako každý rok, se organizuje v naší farnosti  Tříkrálová sbírka na pomoc potřebným lidem, a to od 1. do 14. ledna 2020. Prosíme farníky, nejenom, o aktivní zapojení do této bohumilé aktivity. Blíže najdete ve farním lístku. Koledníci – mladí i jejich doprovod, se můžou hlásit u p.Víchové na místním OU ve Skřipově.

Současně  děkujeme všem, co se podíleli na farním životě v letošním roce 2019 a přejeme lidem dobré vůle vše nejlepší v roce s magickými čísly 2020.