V sobotu 30.12. se v našem farním kostele uskutečnilo zpívaní koled. Pod vedením Mgr. Pavly Halfarové zazpíval náš 33 členný chrámový sbor a ke zpěvu známých lidových koled se přidali i všichni zúčastnění návštěvníci. Na varhany hrál, jako vždy,  p. Miloš Stoklasa. Přítomné přivítal a nakonec účinkujícím poděkoval otec Adam. Děkujeme všem za nádherný zážitek dokreslující poetiku končících vánoc.