Letošní rok je rokem výjimečným v tom, že oslavíme 180 výročí vysvěcení našeho farního kostela. Historie kostela ve Skřipově sahá až do 17 stol., ale to byl kostelík dřevěný a až v roce 1841-1844 byl vystavěn a 1844 vysvěcen stávající kostel zděný. K tomuto výročí připravujeme několik akcí:

10. března  – slavnostní sv. mše a zahájení Roku kostela

7. června  – Noc kostelů

6. října – slavnostní sv. mše  – farní oslava v KD Hrabství za účasti občanů farnosti

V listopadu – slavnostní koncert v našem kostele

 

Z historie kostela:

Farní kostel Sv. Jana Křtitele ve Skřipově letos slaví 180 let od vysvěcení.

První kostel ve Skřipově byl pravděpodobně již vystavěn před rokem 1620. Stavba byla dřevěná, jednou i vyhořela. Kostel byl pak znovu postaven  někdy v 80. letech 17. století. Tato stavba vydržela až do 40. let. 19. století. Byla již však natolik zchátralá, že v roce 1841 byla demolována a občané Skřipova a Hrabství ( v té době se jednalo o jednu farnost, Jakubčovice se přifařily  až později) se rozhodli vystavět kostel nový, a to z peněz, které si občané na stavbu sami mezi sebou vybrali. Nový kostel byl vystavěn za pouhé tři roky a slavnostně vysvěcen 1. září 1844. Kostel již byl zděný a byl vystavěn v pozdně klasicistním stylu a prakticky je totožný se současnou podobou. V průběhu let byly postupně pořízeny zvony,  varhany a další vnitřní zařízení. Kostel přečkal obě světové války, i když koncem druhé války byla při bojích o Skřipov značně poškozena věž kostela a prakticky zdemolována farní budova. S opravami se začalo postupně od roku 1946, ale kostel stále sloužil svému účelu.  Zásadní rekonstrukce kostela (fasáda, střecha, interiér) pak proběhla v létech 1969 – 1972. Další pak v letech 1989- 1994. V roce 2010 byla provedena generální oprava střechy (všechny tyto akce byly financovány ze sbírek farníků), v roce 2016 byla obcí dokončena oprava hřbitovní zdi. V roce 2017 byla vystavěna nová fara (spolufinancována farníky a obci Skřipova) a v roce 2023 k ní přibyl dřevěný farní domeček (financováno soukromými sponzory). V posledních dvou letech byl instalován nový svatostánek, vyměněny vstupní dveře a hlavní okno na pavlači (soukromý sponzor). Za přispění obce byla vyspravena klenba kostela. Ale jak se říká „ práce je jak na kostele“.

A kostel to není jen samotná stavba, ale zejména farní život, který probíhá pod patronací a duchovním vedením kněží farnosti. Za celou  dobu existence farnosti a kostela se vystřídalo u nás 15 kněží a současný kněz, P.Mgr. ThLic. Adam J.Kasperek slouží na naší farnosti od roku 2022. V letošním roce tedy slavíme 180 let nové existence našeho kostela. Proto je  tento rok pro život farnosti výjimečný a jsou  připraveny církevní, ale i  společenské akce, toto výročí připomínající.

 

 

všichni jste srdečně zváni