Svátost smíření zprostředkuje odpuštění hříchů pokřtěným a je velikým Božím darem, projevem Boží lásky k chybujícímu člověku. Příležitost příjmout tuto svátost máte 1/2 hodiny přede mší svatou, na první pátek od 15:30. Na požádání kdykoliv.