Pořad bohoslužeb v týdnu od 6.3 do 13.3.2022
Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy
Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství
DEN LITURGICKÁ
OSLAVA HODINA BOHOSLUŽBY

6.3
Neděle
1. NEDĚLE POSTNÍ 8:00
Jakubčovice Za Bohumila Hona, manželku Amálii a sestru Marii. Za Drahomíru Rybářovou a Jana Rybáře
9:30
Hrabství Za Vojtěcha Maivalda, manželku, rodiče z obou stran a všechny ++ z rodiny.
10:45
Skřipov Za Františka Jaroše, manželku, dceru, syna Jiřího a manželku. Za zetě Jaroslava Kuřícu.
15:00
Skřipov Pobožnost křížové cesty s postní promluvou a svátostným požehnáním.
7.3
Pondělí Sv. Perpetua
a Felicita
8.3
Úterý Sv. Jan z Boha
9.3
Středa Sv. Františka Římská 16:15
Skřipov Na jistý úmysl (p. Ivan)
10.3
Čtvrtek Sv. Jana Ogilvie 16:00
Hrabství Volná mše sv.
17:00
Jakubčovice Za Františka Kudělu k jeho nedožitým 80. tinam, syna a rodiče z obou stran
11.3
Pátek 15:30
Skřipov Pobožnost křížové cesty
a svátostné požehnání.
16:15
Skřipov Za všechny skřipovské ženy s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie
12.3
Sobota
13.3
Neděle 2. neděle postní

Výroční den zvolení papeže Františka 8:00
Jakubčovice Za Terezku Gajdičárovou, manžela, vnuka, zetě. Rodinu Hurikovou
a Foltisovou.
9:30
Hrabství Za Josefa Válka a rodiče. Za Marii Kubánkovou a manžela, jejich rodiče. Za dar zdraví a ochranu Panny Marie
pro celou živou rodinu
10:45
Skřipov Za Valesku Meleckou, manžela, Milana Duška, Marii Duškovou a živou rodinu Meleckou
15:00
Skřipov Pobožnost křížové cesty s postní promluvou a svátostným požehnáním.

Ohlášky 06.03.2022
1. Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku věnovanou na zaplacení pojištění majetku naší farnosti, které činí 12 790 Kč.
2.20. března bude sbírka na zaplacení dluhu naší farnost, to je za dva týdny.
3. Na konci všech bohoslužeb se dnes bude udělovat popelec pro ty, kteří ještě nebyli popelem označeni.
4. V postní době ve Skřipove se budou konat pobožnosti křížové cesty v pátek v 15:30 hodin a v nedělí v hodině Božího milosrdenství, ve které Pán Ježíš zemřel na kříži, a je to v 15 hodin. Pobožnost bude spojena s postní promluvou a svátostným požehnáním. Křižové cesty v Jakubčovicích a na Hrabství jsou po každé mší svaté.
5. První svaté přijímání v naší farnosti bude 12. června na Slavnost Nejsvětější Trojice v 10:45. Tento den bude jenom jedna mše svatá ve Skřipově.
6. Příprava na svatost biřmovaní bude v pátek 18. března po mší svaté v 17 hodin.
7. U vchodu do kostela a kapli najdete nové číslo farního zpravodaje.