Pořad bohoslužeb v týdnu od 27.3 do 3.4.2022

Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství

DEN LITURGICKÁ

OSLAVA

HODINA BOHOSLUŽBY
27.3

Neděle

4. neděle v mezidobí

Laetare,

což znamená „radostná“

8:00

Jakubčovice

Za Miroslavu Orlíkovou. Za Václava Laryše a rodiče z obou stran. Na poděkování za 75. let života

a celou živou rodinu

9:30

Hrabství

Na poděkování Pánu Bohu za 85. let života s prosbou o Boží požehnání s přímluvou Panny Marie, za zdrávi pro celou rodinu. Za + manžela
10:45

Skřipov

Za Milené Mazurovou u příležitostí prvního výročí úmrtí. Za živou

a ++ rodinu.

15:00

Skřipov

Pobožnost křížové cesty s postní promluvou a svátostným požehnáním.
28.3

Pondělí

29.3

Úterý

30.3

Středa

16:15

Skřipov

Volná mše sv.
31.3

Čtvrtek

17:00

Hrabství

Volná mše sv.
18:00

Jakubčovice

Za Jana Meleckého, rodiče, snachu, sestru, švagra. Za rodinu Víchovou
1.4

Pátek

První pátek v měsíci 15:30

Skřipov

Pobožnost křížové cesty

a svátostné požehnání.

16:15

Skřipov

Volná mše sv.
2.4

Sobota

Od 8 hodiny předvelikonoční návštěva nemocných ve farnosti.
3.4

Neděle

5. neděle postní 8:00

Jakubčovice

Za Jiřího Hykla a jeho rodinu.

Za Marii Rychtářovou

a Anežku Kudělovou

9:30

Hrabství

Za Květuši Lindovskou, manžela, dceru a zetě. Na poděkování Pánu Bohu za zdraví pro celou živou rodinu
10:45

Skřipov

Za Františka Šajera a živou rodinu, za Huberta Binara, manželku a jejich děti Bertu, Josefa a Anežku.
15:00

Skřipov

Pobožnost křížové cesty s postní promluvou a svátostným požehnáním.

 

Ohlášky 27.03.2022

  1. Dnes je sbírka na CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V HRADCI KRÁLOVÉ.
  2. V postní době ve Skřipově se budou konat pobožnosti křížové cesty v pátek v 15:30 hodin a v nedělí v hodině Božího milosrdenství, ve které Pán Ježíš zemřel na kříži, a je to v 15 hodin. Pobožnost bude spojena s postní promluvou a svátostným požehnáním. Křižové cesty v Jakubčovicích a na Hrabství jsou po každé mši svaté.
  3. Příprava na svatost biřmovaní v dubnu bude v pátek 8.4 a 29.4 po mší svaté v 17 hodin ve Skřipově.
  4. Ve dnech 1. – 3. 4. 2022 se uskuteční víkendové setkání pro ministranty – kluky (8-13 let) od oltáře, kteří pod vedením kněze, bohoslovců a lektorů během společných aktivit budou rozvíjet své duchovní, intelektuální, osobnostní i společenské stránky života; obsaženy jsou katecheze, společná mše svatá a modlitba, zážitková hra, sport, výlet či společenství. Přihlašování a více informaci je možné na www.ministranti.doo.cz.
  5. PŘEDVELIKONOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ bude v sobotu 2. dubna dopoledne.
  6. Z pátku 8.4. na sobotu 9.4 se v opavské konkatedrále Panny Marie uskuteční ČTYŘIADVACETIHODINOVÉ ČTENÍ Z BIBLE. Zájemci, kteří se chtějí do čtení Bible zapojit, se mohou hlásit přes formulář na stránce projektu, kterou najdete na stránkách farnosti Opava.
  7. Tento týden slavíme první pátek v měsíci, zasvěceny poctě Božského Srdce Páně. Během křížové cesty bude příležitost ke svaté zpovědi. Pak bude následovat adorace, litanii a svátostné požehnání.
  8. V sobotu je PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – ZASVĚCENA NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE.
  9. Na 5. neděli postní je zvykem v kostele zahalovat kříž, který provedeme také v naši farnosti. Proč se tak děje? Starobylý zvyk zahalovat kříže pochází asi z 9. stol. V době od 5. neděle postní až do velkého pátku se totiž soustředí pozornost na utrpení Páně a ne na Jeho smrt. A proto zahalením kříže se vyzdvihne jeho důležitost a tím se přitáhne pozornost na kříž při velkopátečních obřadech při uctívání kříže. Kříž se totiž stal vyvrcholením umučení. Tento zvyk nebyl nikdy zrušen. Stal se dobrovolným.