Blíží se doba zklidnění, čekání na příchod Ježíše, blíží se doba adventní….

Farníci ve spolupráci s obcí (poděkování za pochopení a vstřícnost patří starostovi ing. Čechovi) proto už tento týden postavili vánoční strom ( dar od p. Lady  Kaiseršotové). Dnes pověsili světelné řetězy, zlaté ozdoby  a aby se děti nově měli čím potěšit, vznikla v dílně Karla Hona krásná zvonička štěstí (sponzoři – Karel Hon, Milan Lindovský). A i když v příští neděli 29.11.  bude slavnostní rozsvícení stromu a betlému bez tradičního koncertu a punče, věříme, že se bude všem líbit.

Základní informace o adventu

Roční okruh církevních svátků se nazývá církevní rok. Jeho části zpřítomňují liturgickým slavením jednotlivé etapy dějin spásy.

Nový církevní rok začíná první adventní nedělí. Název pochází z latinského slova „adventus“ (příchod). V křesťanském smyslu slova tento výraz označuje příchod Mesiáše, který se uskutečnil narozením Ježíše Krista a slaví se o Vánocích (25.12.). V adventu se křesťané vžívají do atmosféry dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele do lidských dějin a zároveň oživují touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života.

Dnes trvá adventní doba 4 neděle před slavností Narození Páně (25.12.). První začátky adventu se objevily v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. V průběhu 12. a 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi.

V lidových zvycích je však zdůrazněn i radostný charakter adventu – např. kolední obchůzky, adventní hry či vánoční vytrubování.

Výraznou postavou adventní doby je poslední z řady starozákonních proroků – sv. Jan Křtitel, který je Kristovým bezprostředním předchůdcem. Jde před Ježíšem a vydává mu svědectví svým kázáním, křtem obrácení a nakonec svou mučednickou smrtí.

K předvánoční výzdobě patří již tradičně adventní věnec se čtyřmi svícemi, které se postupně zapalují, takže na konci adventu svítí všechny čtyři. Tento zvyk nepřímo navazuje na židovskou tradici – starou více než 2000 let – slavení svátků světel zvaných Chanuka, které spadají na přelom listopadu a prosince.

Vánoční okruh končí svátkem Křtu Páně, který připadá vždy na neděli po 6. lednu, kdy se slaví slavnost Zjevení Páně neboli lidově svatých Tří králů. Pak následuje první část liturgického mezidobí.