Letošní rok je rokem 180 výročí vysvěcení našeho farního kostela. Ten původní dřevěný ze 17. století byl v havarijním stavu a musel být zbořen. V letošním roce, kromě toho výročí, které si slavnostně připomeneme v březnu a pak v říjnu, máme připraveno plno dalších aktivit:

  • oslava MDŽ, stavění májky, pouť ke sv. Hedvice, Den matek, Snošky (slavnost sv.Ducha), Floriánská mše,  kácení májky (lidová veselice), Noc kostelů, karmáš na sv. J.Křtitele, Dožínky, slavnost výročí žehnání kostela, slavnostní koncert na ukončení „výročního roku kostela“, advent a vánoce

K tomu je nutno ještě přičíst církevní obřady. Takže, jak je vidět, máme toho ve farnosti mnoho, což je dobře. Naše farnost, s naším knězem o. Adamem, žije pestrým duchovním i civilním životem.