NEFORMÁLNÍ VÝBOR PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ FARNOSTI (FARNÍ VÝBOR)

V naší farnosti byl ustanoven neformální poradní výbor otce Adama, řešící provozní aktivity farnosti.

Oblast řešené problematiky v tomto roce

 • Církevní ( akce spojené s církevními svátky)

26.5. sv. mše u kaple –ukončení křížových dnů

28.5. Floriánská mše

18.6. 1.sv. přijímání

11.6. Boží tělo

25.6. karmáš (do budoucna obecní den + farní den) sv. Jan Křtitel, patron kostela, slavnostní mše sv., připomenutí J.E.Víchy, skřípovského rodáka, odpoledne „veselé okénko“ na farní zahradě

 • Světské
 • Stavění máje – spolu se SDH – 29.dubna
 • Zájezd Polsko – 27.5.
 • Kácení máje + snošky – pro veřejnost, obec –  28.5. neděle
 • Vánoční strom – pro veřejnost, spolu s obcí, školou
 • Adventní koncert – pro veřejnost
 • Příprava na slavnost 180 let vysvěcení kostela v roce 2024
 • Provozní – investiční akce
 • Oprava kněžské hrobky – sponzoři
 • Oprava soklu, schodiště – reklamace –
 • Oprava zvonění
 • Oprava hodin
 • Ověřit možnosti výmalby kostela
 • Oprava okenních žaluzií věže