Společná modlitba

spojme se společně každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele. Každý den ve 20 hod. budou zvonit zvony a během toho se bude kněz v našem farním kostele sv. Jana Křtitele  modlit bez přímé účastí věřících nejen za nemocné, ale taky za občany Skřipova, Hrabství a  Jakubčovic.

Mgr. Mário Račko, místní kněz
tel.: +420 737 928 355

 

Informace a doporučení k pohřbům

Považuji za vhodné rozloučení v úzkém rodinném kruhu u hrobu a zádušní mše svatá může být soukromě bez účasti pozůstalých.A  po zrušení současných „nouzových  opatření“ pak ve společenství farnosti.
Jménem biskupů Čech a Moravy
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

 

Duchovní útěcha v dnešních dnech 

poskytne kněz a další odborníci i po telefonu

Lukáš Engelmann, kněz, psychoterapeut, tel. +420 731 402 155
Jindřich Kotvrda, kněz, psychoterapeut, tel. +420 739 389 136 (9–17 h)
Roman Macura, kněz, psychoterapeut, tel. +420 603 787 013
Lucie Cincialová, řeholnice, tel. +420 731 600 081
Klára Maliňáková, řeholnice, psychoterapeut pod supervizí, tel. +420 731 646 963
Dominik Opatrný, teolog, nemocniční kaplan, tel. +420 731 788 901
Pavel Stuška, kněz, tel. +420 731 621 190
Václav Tomiczek, kněz, nemocniční kaplan, tel. +420 736 647 693
Kateřina Hamplová, krizová intervence, tel. +420 775 115 446
Richard Kořínek, psychoterapeut, tel. +420 604 777 004
Arnošt Krtek, psychoterapeut, tel. +420 722 667 878
Růžena Krtková, psychoterapeut, tel. +420 722 667 878
Zdeněk Meier, psychoterapeut, tel. +420 603 496 710
Markéta Pešoutová, psycholog, 722 667 878
Petra Potměšilová, psycholog, tel. +420 603 293 252
Peter Tavel, kněz, psychoterapeut, tel. +420 777 443 143
Carmen Švýcarská, psychoterapeut, tel. +420 604 322 522
Kristýna Černíková, krizová intervence, tel. +420 602 349 782

Poradenství pro rodiče: Marcela Anežka Kořenková, psychoterapeutka, tel. +420 733 522 339

 

22. března 2020