na podvečerní mši  sv. proběhly obřady svěcení vody a ohně…. a nastal zázrak Ježíšovo vzkříšení ….