Po padesáti letech byla u nás obnovena tradice slavnosti Božího těla. Letošní oslava již byla letos jako druhá. Slavnostní mše a následný liturgický průvod se konal v neděli 3. Června 2018

KŘESŤANSKÁ TRADICE SPOJUJE OBCE

V neděli 3.června se uskutečnila v místním kostele Sv. Jana Křtitele ve  Skřipově slavnost Těla a Krve Páně, lidově slavnost Božího Těla. 

Příchodem nového kněze P. Mario Račka do skřipovské farnosti a jeho spolupráce s farní radou, se počala její duchovní obnova, která byla utlumena od roku 1989.  V tomto roce, po „Sametové revoluci“, byl tamější kněz, Mons. Vojtěch Tkadlčík, odvolán s úkolem obnovit činnost teologické fakulty v Olomouci a tím prakticky skončila pastorační činnost v této farnosti. 

Proto, ale nejenom proto, slavnost Božího Těla byla přerušena na padesát let. Letošní slavnost se konala již jako druhá. Ve slavnostně vyzdobeném kostele proběhla mše a pak se vydal liturgický průvod po vsi. Farnost Skřipov se tvořena obcemi Skřipov, Hrabství a Jakubčovice. Každá obec připravila a vyzdobila v uličkách kolem kostela „svůj“ polní oltář, kde proběhly krátké pobožnosti. V průvodu se tak mohli setkat lidé z různých obcí, kteří jinak mají málo možností ke společnému setkání. Tím se naplňuje širší odkaz a smysl této slavnosti, a to nejenom uctít svátek římskokatolické církve, ale i navzájem propojit společenství obyvatel sousedních obcí.