martinvrkoc

O martinvrkoc

Tento autor ještě nevyplnil žádné detaily.
So far martinvrkoc has created 12 blog entries.

Ekonomické fungování farnosti

Určitě si mnozí z Vás zamýšlí, z čeho jsou financovány akce, které se na farnosti uskutečnily a jak vlastně farnost ekonomicky funguje. V tomto příspěvku vás chceme stručně seznámit s tím, jaká jsou pravidla pro hospodaření farnosti. Hospodaření ve farnosti  Hospodaření ve farnosti se děje podle ekonomických pravidel a podle předpisů kanonického (církevního) a světské práva. Farnost je především společenství věřících. Není to primárně kostel, nebo území, nebo jednotlivé funkce, které se dějí ve farnosti, ale je to společenství věřících. Kánon stanoví právní rámec farnosti: Farnost je určité, natrvalo zřízené společenství věřících křesťanů v diecézi, které bylo svěřeno rozhodnutím biskupa do pastorační péče faráři jako vlastnímu pastýři. Všechny farnosti jsou součástí diecéze a právo neumožňuje zřízení farnosti, která by byla na diecézi nezávislá (v našem případě se jedná o Ostravsko-opavskou diecézi se sídlem v Ostravě). Římskokatolická farnost Skřipov  je tedy (jako kterákoliv jiná farnost) z hlediska církevního i státního práva samostatným subjektem: má statut církevní právnické osoby a v právních i finančních záležitostech jedná plně na svou odpovědnost. Statutárním zástupcem farnosti (tedy nositelem odpovědnosti před státními orgány) je farář (administrátor farnosti). Farář tedy není majitelem farního majetku, ale přísluší mu spravovat jej s pečlivostí dobrého hospodáře. V záležitostech hospodaření farnosti a správy finančních prostředků musí být závazně,

Ekonomické fungování farnosti2019-12-19T12:41:34+02:00

Advent přichází…

V neděli 1.12. se v 16.00 hod. rozsvítil na farní zahradě ve Skřipově vánoční strom a spolu s ním i betlém. Předcházela tomu organizace a nadšení místních farníků a sponzorů. Ale výsledek stál za to. Účast občanů předčila očekávání organizátorů. Místní kněz P.Mario vysvětil nově postavený betlém, dětská Schola zazpívala, v závěru si se Scholou zazpívali koledy i návštěvníci.  Punč a cukroví bylo výborné. Rádi touto cestou děkujeme sponzorům: Městské lesy Opava, OU Skřipov, p.K.Honovi a M.Lindovskému. Obětavým pomocníkům:p.J.Balharovi, Z.a P.Laryšovi, J.Víchovi, Z. Mazurovi, J.Halfarovi. Za skvělé cukroví:p.E.Lindovské, J.Mazurové. Za výrobu vánočních ozdob dětem místní školy a dětským zpěvákům Scholy pod vedením p.P.Halfarové. Finanční výtěžek z této akce jde na provoz farnosti

Advent přichází…2019-12-02T20:40:13+02:00

Rozsvícení vánočního stromu

U příležitosti zahájení adventního času zveme všechny na slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Akce se uskuteční na farní zahradě ve Skřipově v neděli 1.12.2019  od  16.00 hod. K dispozici bude i horký farní punč pro dospělé i děti. Součásti bude i vystoupení dětí místní Scholy.

Rozsvícení vánočního stromu2019-11-18T19:27:58+02:00

Připomenutí Sametové revoluce

U příležitosti připomenutí 30.výročí Sametové revoluce uspořádal obecní úřad Skřipov v pátek 15.11. letošního roku, zásluhou starosty ing. Čecha, v našem farním kostele koncert středoškolského sboru Luscinia z Opavy vedeném sbormistrem Jiřím Slovíkem. Bylo to důstojné připomenutí této významné události v novodobých dějinách našeho státu. Pěvecký sbor odvedl špičkový hudební výkon. Posluchači sbor odměnili dlouhotrvajícím potleskem. Děkujeme účinkujícím i organizátorům

Připomenutí Sametové revoluce2019-11-18T14:15:34+02:00

Floriánská mše 2019

I letošním roce 2019 byla zorganizována našimi hasiči Floriánská mše za účasti okolních hasičských sborů.

Floriánská mše 20192019-09-19T13:59:15+02:00

Boží tělo 2019

Farníci v letošním roce uspořádali slavnostní mši a liturgický pochod Božího Těla.

Boží tělo 20192019-09-16T14:18:24+02:00

Farní den 2018

Letošní karmáš 20.října měl nezvykle slavnostní podobu. V letošním roce uplynulo 230 let od počátku existence samostatné skřipovské farnosti. Proto jsme uspořádali v našem kostele koncert dětského sboru z Opavy a současně i uskutečnili výstavu výtvarných prací žáků skřipovské základní školy. Skřipovská farnost slavila… Letošní rok oslavila Skřipovská farnost, tvořená obcemi Skřipov, Hrabství a Jakubčovice, 230 let své samostatné existence. Toto krásné jubileum důstojně oslavila ve spolupráci s místní školou. V sobotu 20. října se uskutečnil ve farním kostele koncert dětského pěveckého sboru Domino z Opavy a současně proběhla vernisáž dětských kreseb. Koncert padesáti dětí v kostelním prostoru byl úžasný a pochopitelně i dětské kresby, které byly v kostele vystaveny, byly krásné a inspirující. Takže všichni dětští umělci si zasloužili pochvalu a organizátoři taky. Po oficiální části následovala sousedská zábava v místním sále U Meleckých (majitelům patří dík za propůjčení sálu). Kostel i sál byl plný a nejenom přítomnými farníky, ale všemi lidmi, kteří měli zájem si poslechnout nádherný koncert a prohlédnout si tvorbu dětí a tím i podpořit jejich další aktivity. 

Farní den 20182019-09-16T14:27:03+02:00

Obnovení samostatnosti farnosti 2018

Konečně jsme se dočkali! Naše farnost byla, po dlouhých letech (od roku 1989, kdy byl z farnosti odvolán kněz Mns. V.Tkadlčík),  k 1.7. 2018 znovu osamostatněna! A současně nám byl přidělen kněz P.Mgr. Mário Račko. Velké poděkování patří  březovského panu faráři P.Mgr. Petru Boháčikovi, který se o naší farnost v posledních letech  duchovně staral.

Obnovení samostatnosti farnosti 20182019-09-18T14:41:41+02:00