Již podruhé se konalo setkání matek farnosti s naším knězem otcem Adamem a farníky – muži, kteří zabezpečili pohoštění a program. Akce byla vydařená, matky dostaly kytičku a poděkování za svou nepostradatelnou úlohu v chodu rodiny. A k tomu skvělé pohoštění. Zábava pak byla společná.