Poděkování za úrodu bylo jistě i pěkným setkáním pro farníky v Jakubčovicích při mši svaté v neděli 26. září.
Pane Ježíši, kéž bychom nikdy nepřestávali děkovat za všechno, co nám Bůh ve své dobrotě, štědrosti a lásce neustále dává. Všechno, co máme, je darem od Tebe, Pane a vede nás k Tobě.