V pátek 1. října se uskutečnil farní zájezd do kostelů sv. Petra z Akartary v Karviné (tzv. Šikmý kostel), kostela Povýšení sv. kříže s obrazem Zázračné panny Marie ve Fryštátě a dřevěného kostela Božího Těla v Gutech. Zastávka na oběd byla v Karviné na náměstí. Účastnili se farníci nejenom ze Skřipova, Hrabství, Jakubčovic ale přibrali jsem i „hosty“ z Březové. Autobus praskal ve švech, zájem byl veliký, nálada výborná, zážitky silné a krásné.

Děkujeme za skvělou organizaci otci Adamovi.