Dnes byla velká hasičská sláva v našem farním kostele – mše svatá za místní hasiče za účasti 5 hasičských sborů i z okolních obcí. Škoda jen, že se nezúčastnili hasiči z Hrabství. Po mši sv. se průvodem hasiči vrátili k hasičské zbrojnici, kde otec Adam požehnal hasičským vozidlům. Patron hasičů – sv. Florián si tuto slávu určitě zasloužil a poděkování hasičům z úst otce Adama si hasiči za svou dobrovolnou obětavou  činnost pro obyvatelé zasloužili také. A VĚŘÍCÍ SI ZE MŠE,  KROMĚ KRÁSNÉHO DUCHOVNÍHO ZÁŽITKU, ODNESLI  I SLADKÉ  FLORIÁNSKÉ PODĚKOVÁNÍ (viz poslední fotka)