A aby toho nebylo málo, takto tuto neděli proběhla slavnostní Floriánská mše, odpoledne tradiční snošky a kácení májky. A byla to paráda. Hasiči se jako vždy sjeli i z okolních vesnic, dokonce poprvé dorazili i hasiči z Hrabství, zastoupeni mladým dorostem. Na závěr mše byl požehnán otcem Adamem obraz sv. Floriána, patrona hasičů, autora Zdeňka Glace, jako dar od místních farníků pro skřipovské hasiče. A závěrem zazněla kostelem česká hymna a byl to silný okamžik a dojemná chvíle pro každého.

Odpoledne pokračovala Slavnost sv. Ducha, po našemu snošky. Byl i skácen máj a zábava na farní zahradě byla výborná, vaječina skvělá, pivo mělo říz a párek v rohlíku lahodný a děti si měly kde hrát. Poděkování patří zejména manželům Balharovým, Honovým, Mirce Blair, manželům Mazurovým, Víchovým  a Lindovským za přípravu a zdárný  průběh akce. Výtěžek akce 13 800,- Kč půjde na umoření farního dluhu.