na farské zahradě jsme, ač neradi, skáceli májku …měsíc máj –  lásky čas,  skončil