Jak farníci postavili, tak dnes skáceli. Hovoříme o obecní májce. Jaro už končí a tradice velí, ale bylo veselo, tradičně se kácelo ruční pilou, smažily se bramborové placky, byly domácí buchty, takže se vše oslavilo. A už se chystá neděle, kdy bude svatodušní smažení vajec, tentokráte pro širokou veřejnost. Prostě život ve farnosti je bohatý ….