Historie Křížové cesty:

Křížová cesta je projevem zbožnosti, čerpá ze středověké tradice, kdy poutníci do Svaté země navštěvovali posvátná místa, včetně Božího hrobu a Golgoty. K vykonání poutě z Evropy na Blízký Východ koncem starověku a v raném středověku bylo potřeba odhodlání, pevné zdraví, dostatek financí a nezávislost.  V současné době má pobožnost Křižové cesty různé podoby.

V naší farnosti se tato tradice dlouhodobě dodržuje, a to ve všech obcích farnosti. Na Veliký pátek, prožíváme Křížovou cestu pod širým nebem, kdy je vedena ulicemi naší obce.