Bohoslužbami na Květnou neděli začíná svatý týden velikonoční. Dnes je Květná neděle, končí nám čtyřicetidenní postní období a začíná pašijový týden, který končí Velikonocemi. Připomínáme si Kristův vjezd do Jeruzaléma a poslední týden jeho života. Při bohoslužbách se předčítá zpráva o umučení Ježíše Krista, tedy pašije, a v kostelích se světí kočičky a jiné zelené větvičky symbolizující palmové ratolesti, kterými byl vítán v Jeruzalémě. Pro nevěřící jsou Velikonoce oslavou příchodu jara.
Proto se i u nás během mše svaté se světily kočičky

v Jakubčovicích a na Hrabství (foto Ondra  Černík)…..

 

 

a ve Skřipově……