a opět skřipovská hasičská paráda a účast i okolních sborů dobrovolných hasičů