Blíží se výročí 750. let od první zmínky o Skřipovu (v roce 2021). Toto výročí si zaslouží zmapování historie Skřipova a jeho nedílné historické součásti – skřipovské farnosti. Proto se k tomuto výročí připravuje, ve spolupráci s Okresním archivem Opava a Zemským muzeem v Opavě,  vydání publikace. Naší farníci se také aktivně zapojili – informací a fotografií není v tomto případě nikdy dost. A tak se na místní faře uskutečnila v pátek 14. února beseda s dr. Kolářem, garantem zpracování publikace.