Naše farnost se připojila k celostátní akci Noc kostelů  a tím i pokračovala v celoročních aktivitách u příležitosti 180. výročí vysvěcení farního kostela. Nic jsme neponechali náhodě:

  • naše robky uklidily kostel, tak aby návštěvníci si ho mohli prohlédnout od sakristie až po věž se zvony a hodinami
  • byla připravena vernisáž z obrázků dětí z naší základní školy a výstava historických fotek kostela ( děkujeme učitelskému sboru a paní ředitelce za spolupráci)
  • byla připravena také hledačská soutěž pro děti – Poznej svůj kostel (autor Pavla Halfarová)
  • na úvod programu v 17.00 krásně zazpíval dětský sbor pod vedením Pavly Halfarové
  • na faře byla připravena výstava historických ornátů a dalších církevních artefaktů
  • bylo otevřeno naše „veselé okénko“ s pohoštěním od našich robek a k tomu také ochutnávka mešních vín
  • a k tomu všemu přijela TN NOE připravit ze všeho reportáž pro NOEviny.