V sobotu 4.ledna 2020 se uskutečnil v našem farním kostele koncert sdružených pěveckých sborů Chrámového sboru Opava a Pěveckého sboru Stěbořice pod vedením dirigenta Karla Kostery. V zaplněném kostele zazněly krásné skladby pánů Sussata, Grubera, Mozarta, Ryba a dalších, včetně nádherně zazpívaných koled. Posluchači si tak mohli užít silného hudebního zážitku a prodloužit si tak i slavnostní náladu končícího vánočního období. Koncert uvedl starosta obce ing. Čech a na závěr promluvil otec Mario. Spolupráce mezi obcí a farností tak pokračuje i v letošním roce. A  koncert, který byl společně organizován obcí a farností, ukázal na známou skutečnost, že obec je součástí farnosti a naopak. A že jejich spolupráce je zejména prospěšná pro samotné obyvatele.     Děkujeme  organizátorům za krásný zážitek.