Rodák z Hrabství, otec Josef Janek (v současné době farář v Hluku) slavil 70. narozeniny. V pátek 22.10. 2021 v kapli na Hrabství se sloužila mše a spoluobčané mu připravili pohoštění ….. Přejeme otci jankovi mnoho božího požehnání a pevného zdraví v jeho pastýřském poslání.