Dneska na Svátek zesnulým  – Dušičky byla v našem farním kostele svatá mše za duše v očistci s následným výkropem hrobů.