V neděli 20.3.2022 se uskutečnilo Patrocinium v Hrabství. Tedy Slavnost svatého Josefa, kterému je naše kaple zasvěcena. Tato mše byla obětována za všechny zemřelé a živé muže z Hrabství.

Po slavnostní mši bylo pro farníky malé pohoštění:  ženy napekly buchty