Pořad bohoslužeb v týdnu od 15.8 do 22.8.2021

Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství

DEN LITURGICKÁ

OSLAVA

HODINA BOHOSLUŽBY
Neděle

15.8

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 10:45

Skřipov

Za nedožitých 60 let života

Jiřího Böhma a rodiče

Pondělí

16.8

Sv. Štěpána Uherského
Úterý

17.8

Středa

18.8

16:15

Skřipov

O dar zdraví a Boží požehnání

a poděkování za přijata dobrodiní pro Marketu Pavlasovou

Čtvrtek

19.8

Sv. Jana Eudesa 17:00

Hrabství

Za Květuši Lindovskou, manžela, za živé a zemřelé děti, vnoučata

a pravnoučata

18:00

Jakubčovice

Za farníky
Pátek

20.8

Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 16:15

Skřipov

Volná mše sv.
Sobota

21.8

Památka sv. Pia X., papeže
Neděle

22.8

21. neděle v mezidobí 10:45

Skřipov

Za + Antonína Březinu, rodiče z obou stran. Na poděkování Pánu Bohu za 80. let života s prosbou o další pomoc a ochranu Panny Marie

Kontakt:

Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Skřipov č.p. 64

747 45 Skřipov u Opavy

Farář P. Mgr. ThLic. Adam Józef Kasperek, mobil 731 625 669

 

Ohlášky 15.8.2021

Dnes máme zvláštní sbírku na splaceni dluhu za farní budovu. Sbírka z minulé neděle činí 3 047 Kč.

 

29.8 bude mše svatá ve Skřipove v 10 hodin u příležitostí oslav 750. výročí naší obce. Pomodlíme se za živé a zemřelé občany Skřipova a poprosíme o další milosti a požehnání. Zároveň poděkujeme za všechno dobré co se podařilo uskutečnit.