Pořad bohoslužeb

v týdnu od 18.7 do 25.7.2021

 

Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství

 

DEN LITURGICKÁ

OSLAVA

HODINA BOHOSLUŽBY
Neděle

18.7

16. neděle v mezidobí 10:45

Skřipov

Za + Marii Víchovou, manžela

a celou živou a ++ rodinu

Pondělí

19.7

     
Úterý

20.7

Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka    
Středa

21.7

Sv. Vavřince

z Brindisi

   
Čtvrtek

22.7

Svátek

sv. Marie Magdalény

   
Pátek

23.7

Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy    
Sobota

24.7

Sobotní památka Panny Marie    
Neděle

25.7

17. neděle v mezidobí 10:45

Skřipov

Za + Jaroslava Víchu, manželku

a rodiče z obou stran. Za + bratra a manželku. Za + Elišku Víchovou, sourozence a rodiče. Za + sestru Marii Ořechovskou, Anežku Mičkovou, Karla Říčného a rodiče.

 

Sbírka při bohoslužbě uplynulé neděle 11.7 činí 4 200 Kč. V Jakubčovicích 900 Kč.

Dnešní nedělní sbírka – 18.7., je určená na splaceni dluhu za farní budovu.

Do 30.7. bude probíhat dovolená duchovního správce farnosti. Akutní záležitosti hlaste na telefonním čísle přímo na otce místoděkana

Mgr. Petra Bohačíka 732 336 411

nebo na můj mobil – 731 625 669 P. Mgr. ThLic. Adam Jozef Kasperek.

Kontakt:

Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Skřipov č.p. 64

747 45 Skřipov u Opavy

Farář P. Mgr. ThLic. Adam Józef Kasperek, mobil 731 625 669