Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství

 

DEN LITURGICKÁ

OSLAVA

HODINA BOHOSLUŽBY
Neděle

25.7

17. neděle v mezidobí 10:45

Skřipov

Za + Jaroslava Víchu, manželku

a rodiče z obou stran. Za + bratra a manželku. Za + Elišku Víchovou, sourozence a rodiče. Za + sestru Marii Ořechovskou, Anežku Mičkovou, Karla Říčného a rodiče.

Pondělí

26.7

Památka

sv. Jáchyma a Anny rodičů Panny Marie

   
Úterý

27.7

Sv. Gorazda a druhů    
Středa

28.7

     
Čtvrtek

29.7

Památka sv. Marty    
Pátek

30.7

Sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve 16:15

Skřipov

Na poděkování Panu Bohu za 50. let manželů Antonína a Elišky Skuplíkovy
Sobota

31.7

Památka

sv. Ignáce z Loyoly, kněze

   
Neděle

1.8

18. neděle v mezidobí …. : ….

Hrabství

Za farníky
10:45

Skřipov

Za + Jaroslava Kuřicu, sourozence

a rodiče z obou stran

 

Sbírka při bohoslužbě uplynulé neděle 18.7 určena na splaceni dluhu farní budovy činí 10 880,-Kč.

Do 30.7 bude probíhat dovolená duchovního správce farnosti. Akutní záležitosti hlaste na telefonním čísle přímo na otce místoděkana

Mgr. Petra Bohačíka 732 336 411

nebo na můj mobil – 731 625 669 P. Mgr. ThLic. Adam Jozef Kasperek.

Kontakt:

Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Skřipov č.p. 64

747 45 Skřipov u Opavy