Pořad bohoslužeb v týdnu od 8.8 do 15.8.2021

Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství

 

DEN LITURGICKÁ

OSLAVA

HODINA BOHOSLUŽBY
Neděle

8.8

19. neděle v mezidobí 10:45

Skřipov

Za + Milana Kořeného a rodiče.

Za bratra a celou + a živou rodinu. Za duše v očistci.

Pondělí

9.8

Svátek sv. Terezie Benedikty od Křiže, panny a mučednice, patronky Evropy    
Úterý

10.8

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka    
Středa

11.8

Památka sv. Kláry 16:15

Skřipov

Za ++ rodiče Zawada, za bratra

a manžela. Za duše v očistci.

Čtvrtek

12.8

Sv. Jany Františky

de Chantal

17:00

Hrabství

Za farníky
18:00

Jakubčovice

Za farníky
Pátek

13.8

Sv. Ponciána, papeže a Hippolyta, kněze, mučedníků 16:15

Skřipov

Za ++ Alberta Böhma, oboje rodiče, sourozence, švagry a švagrové
Sobota

14.8

Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze

a mučedníka

   
Neděle

15.8

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 10:45

Skřipov

Za nedožitých 60 let života

Jiřího Böhma a rodiče

 

Kontakt:

Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Skřipov č.p. 64

747 45 Skřipov u Opavy

Farář P. Mgr. ThLic. Adam Józef Kasperek, mobil 731 625 669