Pořad bohoslužeb v týdnu od 10.10 do 17.10.2021

Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství

DEN LITURGICKÁ

OSLAVA

HODINA BOHOSLUŽBY
10.10

Neděle

28. neděle

v mezidobí.

8:00

Jakubčovice

Za Marii Rychtárovou, manžela, rodiče z obou stran, sestru. Za celou živou a ++ rodinu Rychtárovou. Za Marii Víchovou, manžela a dva syny
9:30

Hrabství

Za + Bohumila Kubabnka, rodiče a sestru. Za + Rudolfa Jaroše, manželku, syna, snachu a dva zetě. Za Věrušku a duše v očistci. Na poděkování Pánu Bohu za zdraví pro celou rodinu.
10:45

Skřipov

Za + Martu Džadoňovou a manžela,

za + Štěpánku Víchovou a manžela,

za živou rodinu

11.10

Pondělí

Sv. Jana XXIII, papeže    
12.10

Úterý

Sv. Radima    
13.10

Středa

  15:45

Skřipov

Modlitba sv. růžence

a požehnání NSO

16:15

Skřipov

Za + Františku Balnarovou, manžela

a syna. Na poděkování za zdraví pro celou rodinu

14.10

Čtvrtek

Sv. Markéty Marie Alacoque 17:00

Hrabství

Za + Terezii Murckovou

a Boží požehnání pro celou živou rodinu

18:00

Jakubčovice

Za Rudolfa Fešara, dvoje rodiče

a za celou živou a ++ rodinu

15.10

Pátek

Památka sv. Terezie od Ježíše 15:45

Skřipov

Modlitba sv. růžence

a požehnání NSO

16:15

Skřipov

Za Annu a Zdenka Mazurovi,

za ++ a živou rodinu

16.10

Sobota

Slavnost

sv. Hedviky

11:00

Skřipov

Křest
17.10

Neděle

29. neděle

v mezidobí.

8:00

Jakubčovice

Za Jana Lihotzkého a syna Jana, bratry, švagrovou, rodiče z obou stran. Za Jana Kudělu, manželku, rodiče z obou stran
9:30

Hrabství

Volná mše sv.
10:45

Skřipov

Na poděkování Panu Bohu s prosbou

o Boží požehnání – Výročí svatby.

 

  1. Dekuji za sbírku z minulé neděle, která vynáší:

Skřipov- 2 487 Kč.  Hrabství – 1 600 Kč. Jakubčovice – 1 125 Kč.

Příští týden bude zvláštní sbírka určena na zaplaceni dluhu naší farnosti.

  1. Je možné si dnes vyzvednout u vchodu do kostela „DUŠIČKOVÝ LÍSTEČEK“. Doma, v klidu, můžete čitelně napsat jména svých drahých zesnulých, a pak tento lísteček během týdne nebo v neděli přinést do sakristie kostela. „OTČENÁŠKY” plánujeme číst a složit ve mši svaté v takovém pořadu: Skřipov v úterý 2.11 v 18 hodin, Hrabství v pondělí 1.11 v 16 hodin a v Jakubčovicích v úterý 2.11 v 17 hodin. Za tyto zemřelé se bude sloužit mše sv.
  2. Poděkováni patří dětem z náboženství s 3, 4, 5, třídy které vlastnoručně vyrobily překrásné růžence. Můžete je shlédnout v našem kostele u sochy Panny Marie.
  3. Děkuji všem farníkům a hostům za společné slavení této nedělní bohoslužby.

Kéž Bůh nám požehná na cesty víry a lásky,

a ať nám také dopomáhá životní vzor Panny Marie,

kterou potkáváme, zvlášť v tomto měsíci v tajemstvích růžencové modlitby.

Plní důvěry v Její přímluvu, prosme za Boží požehnání.

Kontakt: Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Skřipov č.p. 64 – 747 45 Skřipov u Opavy

Farář P. Mgr. ThLic. Adam Józef Kasperek, mobil 731 625 669