Pořad bohoslužeb v týdnu od 13.3 do 20.3.2022
Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy
Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství
DEN LITURGICKÁ
OSLAVA HODINA BOHOSLUŽBY
13.3
Neděle 2. neděle postní

Výroční den zvolení papeže Františka 8:00
Jakubčovice Za Terezku Gajdičárovou, manžela, vnuka, zetě. Rodinu Hurikovou
a Foltisovou.
9:30
Hrabství Za Josefa Válka a rodiče. Za Marii Kubánkovou a manžela, jejich rodiče. Za dar zdraví a ochranu Panny Marie
pro celou živou rodinu
10:45
Skřipov Za Valesku Meleckou, manžela, Milana Duška, Marii Duškovou
a živou rodinu Meleckou
15:00
Skřipov Pobožnost křížové cesty s postní promluvou a svátostným požehnáním.
14.3
Pondělí
15.3
Úterý
16.3
Středa 16:15
Skřipov Za Vítězslava Vaňka a rodiče z obou stran
17.3
Čtvrtek Sv. Patrik 17:00
Jakubčovice Za Milana Hona, rodiče a zetě. Za Františka Fryčku, manželku a syna. Za celou živou a ++ rodinu z obou stran.
18.3
Pátek Sv. Cyril Jeruzalémský 15:30
Skřipov Pobožnost křížové cesty
a svátostné požehnání.
16:15
Skřipov Za Antonína Binara. Za prarodiče z obou stran. Za živou rodinu.
19.3
Sobota Slavnost sv. Josefa, snoubence
Panny Marie 8:00
Skřipov Volná mše sv.
11:00
Hrabství Mše svatá je obsazena
20.3
Neděle 3. nedělí postní 8:00
Jakubčovice Za Františka Černého, manželku, rodiče, dva syny, snachu. Za živou a ++ rodinu, za duše v očistci.
9:30
Hrabství Za živé a ++ muže z Hrabství
PATROCINIUM
Poutní mše svatá
10:45
Skřipov Za Josefa Balhara k nedožitých
100 let, manželku a syna.
15:00
Skřipov Pobožnost křížové cesty s postní promluvou a svátostným požehnáním.

Ohlášky 13.03.2022
1. Za týden, 19.3., bude sbírka na zaplacení dluhu naší farnosti.
27.3 bude SBÍRKA NA CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V HRADCI KRÁLOVÉ, které se uskuteční ve dnech 9. až 14. srpna letošního roku. Setkání je určeno pro chlapce a dívky ve věku 14 až 26 let.
2. V postní době ve Skřipove se budou konat pobožnosti křížové cesty v pátek v 15:30 hodin a v nedělí v hodině Božího milosrdenství, ve které Pán Ježíš zemřel na kříži, a je to v 15 hodin. Pobožnost bude spojena s postní promluvou a svátostným požehnáním. Křižové cesty v Jakubčovicích a na Hrabství jsou po každé mší svaté.
3. Příprava na svatost biřmovaní bude v pátek 18. března po mší svaté v 17 hodin.
4. Setkání lektorů naší farnosti bude v tento pátek na faře ve Skřipově v 19 hodin. Na toto setkání jsou zváni všichni, kteří chtějí podpořit naší farnost službou ctění při bohoslužbách. Děkuji za účast.
5. Za týden v nedělí budeme prožívat poutní mši svatou ke cti svatého Josefa v kapli na Hrabství. Je to patrocinium. Tento den můžeme získat na Hrabství plnomocné odpustky.
6. Na slavnost svatého Josefa bude mše svatá v sobotu 18.3 na Hrabství v 11 hodin a ve Skřipově v 8 hodin.