Pořad bohoslužeb v týdnu od 26.9 do 3.10.2021

Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství

DEN LITURGICKÁ

OSLAVA

HODINA BOHOSLUŽBY
Neděle

26.9

26. neděle v mezidobí 8:00

Jakubčovice

DOŽÍNKY

Poděkování za úrodu.

Za Miroslavu Orlíkovou, za Václava Laryše

a rodiče z obou stran

9:30

Hrabství

Za Jana Adamce, bratra a rodiče, za Jana Krajzla, manželku dceru a zetě, za zdraví pro celou živou rodinu a za duše v očistci.
10:45

Skřipov

Za Jaroslava Kuřicu, rodiče z obou stran

a sourozence

Pondělí

27.9

Památka sv. Vincence

z Paula

   
Úterý

28.9

Slavnost sv. Václava 8:00

Jakubčovice

Za Zdeňku Bayerovou, manžela, syna

a u příležitostí nedožitých 100. let

9:30

Hrabství

Za všechny kdo tuto kapli budovali, kdo se o ni stárli a ji navštěvovali a zvláště za ty, za které se nemá kdo modlit
10:45

Skřipov

Volná mše sv.
Středa

29.9

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela 16:15

Skřipov

Za farníky
Čtvrtek

30.9

Památka sv. Jeronýma    
Pátek

1.10

Památka sv. Terezie

od Dítěte Ježíše

  FARNÍ ZÁJEZD
Sobota

2.10

Památka svatých andělů strážných 7:30

Skřipov

Modlitba sv. růžence

a požehnání NSO

8:00

Skřipov

Volná mše sv.
Neděle

3.10

26. neděle v mezidobí 8:00

Jakubčovice

Za farníky
9:30

Hrabství

Za živé a ++ členy živého růžence z Hrabství a jejich rodiny.
10:45

Skřipov

Za farníky

 

 

Výsledek sbírek na faru z minulé neděle: Skřipov 7 302 Kč., Jakubčovice 2 457 Kč., Hrabství 2 780 Kč.,

 

Kontakt:

Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Skřipov č.p. 64

747 45 Skřipov u Opavy

Farář P. Mgr. ThLic. Adam Józef Kasperek, mobil 731 625 669