Pořad bohoslužeb v týdnu od 29.8 do 5.9.2021

Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství

DEN LITURGICKÁ

OSLAVA

HODINA BOHOSLUŽBY
Neděle

29.8

22. neděle v mezidobí 10:00

Skřipov

Mše sv. za obec u příležitosti

750. výročí od první zmínky existence

Pondělí

30.8

Úterý

31.8

Středa

1.9

Světovy den modliteb za péči o stvoření 16:15

Skřipov

Volná mše sv.
Čtvrtek

2.9

17:00

Hrabství

Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie v celém školním roce.

-žehnání aktovek

18:00

Jakubčovice

Na poděkování Panu Bohu

za 80. let života

a 55. let společného manželství.

Pátek

3.9

Památka

sv. Řehoře Velikého

15:30

Skřipov

Adorace NSO

Příležitost ke svaté zpovědí

16:15

Skřipov

Volná mše sv.
Sobota

4.9

Sobotní památka Panny Marie
Neděle

5.9

23. neděle v mezidobí 8:00

Jakubčovice

Za Jana Gebauera a rodiče;

za celou živou a ++ rodinu.

9:30

Hrabství

Za + Josefa Štalmacha a rodiče z obou stran; za + Ludmilu Fialovou, manžela a ++ dvě děti;

za + Marii Huskovou, manžela

a duše v očistci.

Za nemocnou osobu.

10:45

Skřipov

Za Milana Drašáka, rodiče.

Za Karla Binara, manželku, rodiče z obou stran, živou a ++ rodinu.

 

Kontakt:

Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Skřipov č.p. 64

747 45 Skřipov u Opavy

Farář P. Mgr. ThLic. Adam Józef Kasperek, mobil 731 625 669

 

Sbírka z minulé neděle činí 4 584 Kč.