Pořad bohoslužeb v týdnu od 5.9 do 12.9.2021

Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství

DEN LITURGICKÁ

OSLAVA

HODINA BOHOSLUŽBY
Neděle

5.9

23. neděle v mezidobí 8:00

Jakubčovice

Za Jana Gebauera a rodiče;

za celou živou a ++ rodinu.

9:30

Hrabství

Za + Josefa Štalmacha a rodiče z obou stran; za + Ludmilu Fialovou, manžela

a ++ dvě děti; za + Marii Huskovou, manžela a duše v očistci.

Za nemocnou osobu.

10:45

Skřipov

Za Milana Drašáka, rodiče. Za Karla Binara, manželku, rodiče z obou stran, živou a ++ rodinu.
Pondělí

6.9

     
Úterý

7.9

Sv. Melichara Grodeckého 17:00

Hrabství

Na poděkování Panu Bohu
Středa

8.9

Svátek Narození Panny Marie 16:15

Skřipov

Za Rudolfa Víchu a syna. Za Annu Víchovou, manžela, dcery a zetě.

Za Marii Kudělovou, manžela,

syna a vnuka.

18:00

Jakubčovice

Za Josefa Beinhauera, manželku, zetě, rodiče z obou stran, s prosbou Panny Marie za zdraví pro celou živou rodinu. Za duše na které nikdo nepamatuje.
Čtvrtek

9.9

Sv. Petra Klavera 17:00

Hrabství

Za Zdeňka Řeháčka
18:00

Jakubčovice

Za Terezku Gajdičárovou, manžela, vnuka, rodinu Hurychovou

a Faltysovou

Pátek

10.9

Bl. Karla Spinoly 16:15

Skřipov

Za ++ rodiče z obou stran, příbuzné

a opuštěné duše.

Sobota

11.9

Sobotní památka Panny Marie    
Neděle

12.9

24. neděle v mezidobí 8:00

Jakubčovice

Za Václava Černého, bratra Karla, jeho manželku, za ++ a živou rodinu a za duše v očistci.
9:30

Hrabství

Za + Bohumila Meleckého
10:45

Skřipov

Za + Jiřinu Kolovratovou, manžela

a příbuzné, za Boží ochranu pro živou rodinu.

Kontakt:

Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Skřipov č.p. 64

747 45 Skřipov u Opavy

Farář P. Mgr. ThLic. Adam Józef Kasperek, mobil 731 625 669

 Sbírka z minulé neděle činí 11 763 Kč.