Pořad bohoslužeb v týdnu od 7.11 do 14.11.2021

Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství

DEN LITURGICKÁ

OSLAVA

HODINA BOHOSLUŽBY
7.11

Neděle

32. neděle

v mezidobí

8:00

Jakubčovice

Za + Milana Koženého, rodiče, bratry a celou ++ a živou rodinu,

za duše v očistci

9:30

Hrabství

Za všechny ++ farníky

z Hrabství

10:45

Skřipov

Za + Richarda Němce
14:00

Jakubčovice

Modlitby za zemřelé

na hřbitově.

15:00

Hrabství

Modlitby za zemřelé

na hřbitově.

8.11

Pondělí

     
9.11

Úterý

Svátek posvěcení lateránské baziliky    
10.11

Středa

Památka sv. Lva Velikého 16:15

Skřipov

Za Rudolfa Jelíka, jeho manželku, syna a zetě.

Na poděkování za 79. let života.

11.11

Čtvrtek

Památka sv. Martina 16:00

Hrabství

Volná mše sv.
17:00

Jakubčovice

Za Leopolda Hona, manželku, syna

a rodiče z obou stran.

12.11

Pátek

Památka sv. Josafata 16:15

Skřipov

Za Vlastimíra  Mazura, manželku, rodiče z obou stran a duše v očistci.

Za rodiče Marii a Josefa Víchu,

za bratra Jaroslava.

13.11

Sobota

Památka

sv. Anežky České

   
14.11

Neděle

33. neděle

v mezidobí

8:00

Jakubčovice

Za Josefa Stoklasu, rodiče

a sourozence, za Jana Kubečku,

za Augustina Bohdálka, manželku, jejich rodiče a sourozence

9:30

Hrabství

Za + Zdeňka Řeháčka, sestru Marii, manžela, dva syny, rodiče a duše v očistci.
10:45

Skřipov

Za Ludmilu Pacoltovou, manžela

a dceru

 

OHLÁŠKY – 7.11.2021

  1. Dekretem Apoštolská penitenciárie „potvrzuje a prodlužuje na celý měsíc listopad 2021 všechny duchovní výhody udělené již 22. října 2020“. Rozšířením odpustků na celý měsíc se má omezit riziko příliš velkých shromáždění na hřbitovech a v kostelech.

Plnomocné odpustky je letos možné získat po celý měsíc listopad.

Podmínkami jsou:

v daný den

  • návštěva hřbitova,
  • modlitba za zesnulé,
  • modlitba na úmysl Svatého Otce,
  • vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
  • svaté přijímání;

a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

 

  1. Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavnosti Ježíše Krista Krále.

Bude to nejvhodnější příprava ke slavnosti Ježíše Krista Krále, který se ztotožnil s maličkými a chudými a bude nás soudit podle skutků milosrdenství. Bude to den, který pomůže komunitám i každému pokřtěnému uvažovat nad chudobou jakožto jádrem evangelia a nad tím, že dokud Lazar leží přede dveřmi našeho domu, nebude moci nastat spravedlnost ani sociální smír. Tento den bude zároveň ryzí formou nové evangelizace, která bude obnovovat tvář církve.“ (papež František v dokumentu Misericordia et misera)

 

  1. První setkání synodální skupinky z naší farnosti bude v pátek po mši svaté ( 12.11. v 17 hodin) na faře ve Skřipově. Tohoto setkání se může zúčastnit každý pokřtěný.

 

  1. Výsledek sbírky z minulé neděle: Skřipov 3 115 Kč, Jakubčovice 3 295 Kč, Hrabství 2 155Kč.

 

Kontakt:

Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Farář: P. Mgr. ThLic. Adam Józef Kasperek

Mobil: 731 625 669

E-mail: akasp@volny.cz