Pořad bohoslužeb v týdnu od 8.5 do 15.5.2022

Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství

DEN LITURGICKÁ

OSLAVA

HODINA BOHOSLUŽBY
8.5

Neděle

4. neděle velikonoční 8:00

Jakubčovice

Na poděkování Pánu Bohu za dožitých 70. let života. Za Ludmilu Sonnkovou, manžela. Za celou živou a ++ rodinu Sonnkovou, Mazurovou, Laryšovou, Bohdalovou, Kaniovou a Víchovou
9:30

Hrabství

Za živé a ++ členy hasičského sboru z HRABSTVÍ
10:45

Skřipov

Za Jaroslava Kuřicu, rodiče z obou stran a ochranu PM pro živou rodinu Kuřicovou
9.5

Pondělí

     
10.5

Úterý

     
11.5

Středa

     
12.5

Čtvrtek

Sv. Pankrác    
13.5

Pátek

Panny Marie Fatimské 16:30

Skřipov

Májová pobožnost.

Po májové pobožností bude možnost přijmout svaté přijímání.

14.5

Sobota

Sv. Matěj    
15.5

Neděle

5. neděle velikonoční 8:00

Jakubčovice

Za + Františku Kořenou,

rodiče a sourozence

9:30

Hrabství

Za Zdeňka Lindovského, manželku Annu Lindovskou, rodiče z obou stran a rodinu Chládkovou .
10:45

Skřipov

Za členy hasičského sboru SKŘIPOV

Ohlášky 8.5.2022

  1. Pán Bůh zaplať za dnešní dary. Za týden  – 15. května bude pravidelná sbírka na zaplaceni dluhu za faru na třetí neděle v měsíci.
  2. Dnes je 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE. Je to zároveň DEN MODLITEB ZA NOVÁ DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ a SVÁTEK MATEK.
  3. MÁJOVÉ POBOŽNOSTI jsou v našich kostelech generálně vždy po mši sv.
  4. Ve středu starší skupina nebude mít vyučování náboženství.
  5. V pátek (13.05.) je PAMÁTKA PANNY MARIE FATIMSKÉ.
  6. V sobotu (14.05.) je SVÁTEK SV. MATĚJE, APOŠTOLA.
  7. Ve Skřipově, Jakubčovicích a Hrabství můžete si ještě zadat MEŠNÍ INTENCE NA DRUHÉ POLOLETÍ LETOŠNÍHO ROKU. Mše sv. můžete nahlásit v sakristii osobně, telefonicky, nebo prostřednictvím mailové adresy farnosti.
  8. Za týden v neděli bude na Hrabství mše svatá sloužena na přímluvu sv. Floriana za DSH Hrabství. Po mši bude male občerstvení a ukázka hasičské techniky. Taktéž ve farním kostele ne Skřipově proběhne Florianská mše za účasti hasičských sborů z okolních obcí.
  9. V tomto novém týdnu bude mně zastupovat otec Marcin Kieras z farnosti Hradec nad Moravice. V akutních případech můžete ho kontaktovat na mobilní číslo 731 478 048