Vánoce jsou tady. Ve čtvrtek 24. prosince – Štědrý večer, očekávání příchodu Spasitele, pro děti konečně přišel i Ježíšek . Ve farním kostele , ale i v obou kaplích na Hrabství a Jakubčovicích proběhly mše. Ve Skřipově, po „první Půlnoční“ v 20.00 hod, se díky pochopení paní Věrky Víchové nesly obcí z místního rozhlasu  malebné vánoční melodie zakončené Tichou nocí, přesvátnou nocí…

A letos byla ve farním kostele i skutečná Půlnoční mše ve 24.00 hod ……a Ježíšek se v jesličkách chléva v Betlémě narodil, radujme se.

A je jen škoda, že se věřící, bratři a sestry z přifařených obcí Jakubčovic a Hrabství neumí podělit na těchto společných web stránkách o radosti a aktivity z „jejich farního života“.

 

A i o Vánocích neuškodí se poučit:

Jméno Ježíš pochází z řeckého Jesús, odvozeno z hebrejského Ješua, zkrácené formy Jehošua: „Jahve je záchrana“ – „Bůh zachraňuje“. Dítě zrozené z Panny Marie je nazváno Ježíš, „protože zachrání svůj lid od hříchů“.
Jméno Kristus je odvozeno z řeckého Christos, což je překlad hebrejského mašiah (mesiáš), „pomazaný“.
Spojení obou jmen: „Ježíš Kristus je pak nejhlubší a nejkratší vyznání víry, neboť vyjadřuje, že Ježíš Kristus je pravý Bůh a zároveň pravý člověk přinášející člověku záchranu (spásu).