Na dnešní mši sv. byl otcem Adamem připomenut letošní rok, jako rok 180. výročí vysvěcení farního kostela. Kostel byl vystavěn v roce 1841 – 1844. Při této příležitosti byla vystavěna brána – banner, nad schody do kostela, jako připomínka tohoto výročí. Děkujeme sponzorům i obětavým farníkům, kteří se na tomto podíleli.