Je českým zvykem organizovat ranní adventní mše, tzv. roráty. I naše farnost tento zvyk obnovila a druhým rokem už dodržuje. A  „přitáhla“ ( ale stojí za tím organizace otce Maria a činnost neformálního uskupení farních aktivistů) do kostela na ranní mši i děti, které tak společně prožívají radostné očekávání příchodu Spasitele.