Ve čtvrtek 10.11.2022 proběhlo na Hrabství setkání ministrantů a ministrantek z naší farnosti. Po slavnostní mši svaté v kapli sv. Josefa jsme měli posezení v místní hasičské zbrojnici. Velké poděkování patří rodině Sonnkovým a Vendulce za dobroty.

text, foto: Ondra