Žádná mše se neobejde bez mladých pomocníků – ministrantů. Proto, za jejich celoroční službu farnosti, byli pozváni na výlet na veselý kopec v Tošovicích, kde si dosytosti užili zábavy, místních atrakcí i sladké odměny. Děkujeme vám, naši ministranti.