po roce, opět  slavnost Božího Těla, slavnostně vyzdoben farní kostel, 4 polní oltáře, gotická monstrance, historický baldachýn nesen hasiči Skřipova a Hrabství, dechová hudba Slatina, průvod farníků.