Dnešní nedělní mše sv. měla slavnostní ráz. Otec Adam připomněl 780. výročí narození sv. Hedviky, která pro svůj bohabojný život a starostlivost o poddané, byla nejenom svatořečená, ale stala se i patronkou Slezska a naší diecéze. Při této příležitosti otec Adam požehnal obraz – dřevořezbu sv. Hedviky, držící jako atribut náš farní kostel, autorka paní Marie Knapková z Ostravy (dar farníků M.Lindovského a K.Hona), který se stal součástí inventáře našeho farního kostela. V tento den také ve farnosti probíhá tzv. císařský karmáš ( přeživší z dob c.k. R-U), což je oslava patronky Slezska. I  když „hlavní karmáš“ je na sv. Jana Křitele, patrona farního kostela. Pravdou však je, že tyto svátky a s tím spojené oslavy, kdy se potkávaly celé rodiny, upadá do zapomnění.