Svátek, kterým se zdůrazňuje reálná přítomnost Ježíše Krista, jako Boha  i jako člověka v eucharistii, kdy dochází při mši svaté k přeměně obětovaného chleba a vína v tělo a krev Ježíše Krista. Součásti bohoslužby je liturgický průvod, kde náš otec Mário nesl tuto neděli Svátost oltářní, s následnou krátkou pobožností na čtyřech předem určených místech ( oltářích – v kostele, za kostelem, na Výhoně a u školy) po naší vesnici.

Škoda jen, že letošní slavnosti v tuto neděli chyběl stmelovací duch farnosti a účast na bohoslužbě ve farním kostele byla jen ze strany skřipovských farníků a že baldachýn nenesli, jako obyčejně, krojovaní hasiči. Slavnost, ale proběhla letos i v Jakubčovicích, a to v minulou středu.

a slavilo se i v Jakubčovicích